Ny artikel beskriver, hvem FOCA-kohorten er

FOCA-kohorten er 13.100 unge 9.-klasses unge (2017) fra hele landet. De bliver fulgt af forskere, der skal indhente ny viden om sundhed, arbejde og trivsel i et livsforløbsperspektiv

 

Den første artikel baseret på Alle unge tæller er nu udgivet.
 
Læs artiklen her: Cohort profile: the Danish Future Occupation of Children and Adolescents cohort (the FOCA cohort): education, work-life, health and living conditions in a life-course perspective

Artiklen indeholder bl.a. formålet med Alle unge tæller, en beskrivelse af proceduren for dataindsamlingen og -processen, informationer om de unge, der deltog i Alle unge tæller-undersøgelsen samt forskningsmæssige fremtidsplaner.

Hvad påvirker de unge på vej i voksenlivet?
Formålet med Alle unge tæller er at indsamle viden om de faktorer og processer i helbred, opvækst, trivsel, skolegang, personlighed og sociale relationer og kompetencer, der påvirker unges færd gennem uddannelsessystemet, integration på arbejdsmarkedet og senere arbejdsliv.

De 13.100 unge, der deltog i Alle unge tæller, gik i 9. klasse i første kvartal af 2017. Undersøgelsen bestod af 100 spørgsmål, som forskerne nu kan sammenholde med senere oplysninger om de unge. Blandt andet vil FOCA-kohorten, som gruppen af unge kaldes, løbende blive fulgt via registre sammen med deres forældre.

Fremtidig forskning har nu mulighed for at dykke ned i hvilke faktorer, der påvirker de unges sundhed, uddannelse og trivsel i løbet af et helt liv.


Merete Labriola

Daglig leder og forskningsansvarlig


Læs mere