Alle unge tæller

- undersøgelse om unge, helbred, uddannelse og arbejde

Et nyt landsdækkende projekt har som overordnet formål at skabe viden om, hvordan unge oplever skole, fritidsjob, familie, venner, helbred, trivsel og ønsker for fremtiden. Hvordan disse faktorer påvirker de unges valg af uddannelse, hvordan de kommer igennem uddannelsen og etablerer et arbejdsliv, er nogle af de væsentlige spørgsmål, undersøgelsen ønsker at belyse.

I projektet følger vi de unge gennem ungdomsårene og ind i voksenlivet: Hvem tager en ungdomsuddannelse, en erhvervsuddannelse eller en universitetsuddannelse, og hvornår starter de unge med at tage del i arbejdslivet?

Målet er at skabe ny, brugbar viden om hvilke unge i Danmark, der gennemfører en erhvervsuddannelse og deltager i arbejdsmarkedet. Vi lægger særlig vægt på, hvad sociale relationer, fritidsjob, interesser, oplevelsen af meningsfuldhed, trivsel og helbred betyder for valget.

Vi spørger alle elever i 9. klasse

I ugerne 6, 7, 8 og 9 i 2017 udsender vi et elektronisk spørgeskema til alle landets ca. 70.000 elever i 9. klasse. Alle skoler får instruktion via skolelederen, som så videregiver instruktion til en udvalgt lærer, der i en undervisningslektion instruerer eleverne i, hvordan der logges ind på www.svar.foca.dk ved brug at Uni-Login. Test udført på en række skoler har vist, at den gennemsnitlige udfyldningstid er ca. 31 minutter. Undersøgelsen er 100 % anonym og godkendt af Datatilsynet.

Svar på spørgeskemaet

Viden om de unge baseret på fakta

Undersøgelsen ”Alle unge tæller” vil bidrage til at give aktører med specifikt fokus på unges arbejdsliv et kvalificeret grundlag for beslutninger baseret på fakta. Forskningscenter for unges arbejdsliv (foca) er en del af et stærkt tværfagligt og tværsektorielt forskningsmiljø om unge, der udvikler, indsamler og bearbejder de indsamlede data. ”Alle unge tæller” giver et unikt datamateriale og unikke muligheder for, at styrke den danske forskning på området yderligere i mange år fremover, og kan ligge til grund for fremtidige udredninger, forskningsprojekter og beslutninger.

Alle må bruge resultaterne

Datamaterialet skal fungere som ”open source”. Det betyder, at det i princippet vil være tilgængeligt for alle, der har interesse i unge og deres fremtid på tværs af organisationer og fagligheder. I Norge og Holland foretager man samme type undersøgelser, hvilket der er taget hensyn til i udformningen af spørgeskemaet. Dette giver os unikke muligheder for fremover at foretage sammenlignende studier af unge, helbred, uddannelse og arbejde.

Temaer, vi undersøger de næste år

På kort sigt:

 • Unges sociale netværk, levevilkår, skoleforhold, familie, helbred, trivsel, livsstil og personlighed m.m – og hvordan disse er indbyrdes forbundet.
   
 • Geografiske og sociale forskelle.
   
 • Social kapital og troen på egen formåen.
   
 • Forældres socioøkonomiske position, arbejdshistorie og deres børns helbred, uddannelse og arbejdsliv.
   
 • Personlighedsprofil og fremtidsplaner

På længere sigt:

 • Hvem er i risiko for frafald fra uddannelse eller marginalisering fra arbejde, herunder betydningen af fx køn, etnicitet, socioøkonomisk position, bopæl, tidligere erfaringer i skolen og uddannelsessystemet, helbred og psykisk trivsel.
   
 • Barrierer og katalysatorer for risikopopulationer i forhold til erhvervsuddannelse og beskæftigelse.
   
 • Faktorer og processer, der gør det nemmere at gennemføre en uddannelse og blive integreret på arbejdsmarkedet.
   
 • Faktorer, der påvirker unges valg af specifik erhvervsuddannelse eller arbejde.
   
 • Screening: Udvikling af redskaber til at identificere ”risikoprofiler” med øget sandsynlighed for at falde ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
   
 • Følge udviklingen i livsstil og fuldførelse af uddannelse.
   
 • Løbende at følge unges arbejdsmiljø, helbred, trivsel, beskæftigelse og erhvervsuddannelse.
   
 • Mental sundhed og arbejdsmarkedstilknytning på tværs af to generationer.
   
 • Tværnationale, komparative studier af unges sundhed, trivsel, tryghed og skolegang på tværs af tre lande (Norge, Danmark, Holland) – med specielt fokus på sårbare unge.
 

Kontakt: Merete Labriola, forskningsleder, tlf 2498 3449
 

 

Merete Labriola

Daglig leder og forskningsansvarlig


Læs mere