Negative life events and percieved stress

Nyligt publiceret artikel med titlen: Can negative life events and coping style help explain socioeconomic differences in perceived stress among adolescents? A cross-sectional study based on the West Jutland cohort study, analyserer sammenhængen mellem socioøkønomiske faktorer, negative livsbegivenheder, copingstrategier og den stress, de unge selv oplever at være belastet af.

Artiklen er baseret på VestLiv data og er forfattet af: David J Glasscock, Johan H Andersen, Merete Labriola, Kurt Rasmussen og Claus D Hansen.

Artiklen kan læses her

 

 


David Glasscock

Yderligere informationer om artiklen, kontakt: David Glasscock, psykolog


Læs mere