Samarbejde og netværk

foca og tilknyttede forskere deltager i flere forskellige fora og samarbejdsrelationer med enten et forsknings- eller et formidlingssigte. Det drejer sig bl.a. om:

Nationalt

 • Arbejdsmiljørådet
  - Task Force for Unge og Nyansatte
   
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
  - herunder notat om "Faktorer af betydning for påbegyndelse, gennemførelse eller frafald fra en ungdomsuddannelse".
   
 • Komiteen for sundhedsoplysning (skolesundhed.dk)
   

Internationalt

 • Rijksuniversiteit Groningen, Holland
  - forskningssamarbejde
   
 • Young-HUNT, HUNT Research Centre Trondheim