Publikationer

Videnskablige artikler:


Winding TN, Andersen JH, Labriola M, Nohr EA.
Initial non-participation and loss to follow-up in a Danish youth cohort: implications for relative risk estimates. J Epidemiol Community Health. 2013 Sep 26. doi: 10.1136/jech-2013-202707.

Andersen JH, Labriola M, Lund T, Hansen CD.  Development of health and depressive symptoms among Danish adolescents : Socioeconomic differences and effects of life-style. Open Journal of Preventive Medicine, Vol.3, No.1, 104-110 (2013)

Lund T, Andersen JH, Winding TN, Biering K, Labriola M. Negative life events in childhood as risk indicators of labour market participation in young adulthood: a prospective birth cohort study. PLoS One. 2013 Sep 11;8(9):e75860. doi: 10.1371/journal.pone.0075860.

Glasscock DJ, Andersen JH, Labriola M, Rasmussen K, Hansen CD. Can Negative Life Events and Coping Style Help Explain Socioeconomic Differences in Perceived Stress Among Adolescents? A cross-sectional study based on the West Jutland Cohort Study. BMC Public Health 2013, 13:532

Andersen JH, Labriola M, Lund T, Hansen CD. Development of health and depressive symptoms among Danish adolescents—Socioeconomic differences and effects of life-style. Open Journal of Preventive Medicine 2013;3(1):104-10.

Winding TN, Nohr EA, Labriola M, Biering K, Andersen JH. Personal predictors of educational attainment after compulsory school: influence of measures of vulnerability, health, and school performance. Scand J Public Health. 2013; 41(1):92-101.

Grytnes R. Making the Right Choice! Inquiries into the Reasoning Behind Young People’s Decisions about Education. Young 2011; 19: 333-351

Rasmussen K, Hansen CD, Nielsen KJ, Andersen JH. Incidence of work injuries amongst Danish adolescents and their association with work environment factors. Am J Ind Med 2011; 54(2):143-52.

Christiansen M, Hansen CD, Glasscock DJ, Andersen JH. Social ulighed og helbred blandt. Ugeskr Laeger 2010; 172(11): 857-63.


Kandidatafhandlinger:

Mette Jørgine Kirkeby. Betydningen af forældres socioøkonomiske position for unges lægemiddelforbrug - Et tværsnitsstudie af 17 til 18-årige unge i den vestlige del af Region Midtjylland. Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet, maj 2012

Tine Britt Larsen. Betydningen af oplevet stress for sygefravær og ledighed hos unge voksne - Et registerbaseret follow-up studie. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved København Universitet, okt. 2011

Signe Sofie Duun Rohde. Unge vestjyders sociale relationers betydning for deres sundhed i et bredt perspektiv - en kvantitativ undersøgelse af sammenhænge mellem unges sociale relationer og deres oplevelse af meningsfuldhed i tilværelsen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Ålborg Universitet 2010


Notater til beslutningstager/faglige organisationer:

Labriola M. Lund T, Bennedsen G, Pedersen AHM, Sagoo SN, Hansen CD, Winding TN, Andersen JH. Faktorer af betydning for påbegyndelse, gennemførelse eller frafald fra en ungdomsuddannelse. Notat udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2013

Labriola M, Lund T, & Andersen JH. Fysiske og psykiske arbejdsmiljøbelastninger i fritidsjob blandt unge i alderen 13 til 17 år. LO-dokumentation, april 2011

Hansen CD, Andersen LP, Andersen JH. Mobning blandt unge - i skolen og på arbejdspladsen. Analyse af en ungdomsgruppe, Foreløbige resultater fra ungdomskohorten VestLiv. Øje på arbejdsmiljøet, LO-dokumentation, april 2010.

Unges arbejdsmiljø og arbejdsulykker. LO-dokumentation, april 2009