Aktuelle forskningsprojekter

Herunder ses en kort oversigt over de aktuelle projekter. For yderligere information, kontakt den ansvarshavende forsker.

Alle unge tæller

Landsdækkende undersøgelse blandt 70.000 9. klasses-elever med henblik på bedre viden om unge, helbred og arbejde. Læs mere om projektet.

Kontakt: Merete Labriola, seniorforsker: meretelabriola@me.com

 

Risk factors and gender differences in marginalisation on the labour market among young people (ph.d.-projekt)
 

Mellem 10-20 % af en ungdomsårgang opnår ikke en kompetencegivende uddannelse og er i fare for at blive marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Der er både helbredsmæssige, sociale og individuelle årsager til dette. Med baggrund i en eksisterende kohorte i det tidl. Ringkøbing Amt af fødselsårgangene 1983 og 1989, som har været fulgt med spørgeskemaer og registeroplysninger siden 2004, ønskes det i dette ph.d.-projekt at undersøge:

1) Risikofaktorer for marginalisering af unge med fokus på opvækst, socialøkonomiske faktorer, helbred og livsstil.

2) Tidlige arbejdserfaringer i såvel fritidsjob som læreplads’ betydning for marginalisering på arbejdsmarkedet.

3) Betydningen af helbred og unges medicinforbrug for marginalisering på arbejdsmarkedet

Kirkeby MJ, Hansen CD, Andersen JH:  Socio-economic differences in use of prescribed and over-the-counter medicine for pain and psychological problems among Danish adolescents—a longitudinal study. Eur J Pediatr 2014;173:1147–1155. DOI 10.1007/s00431-014-2294-6

Kontakt: Mette Jørgine Kirkeby, ph.d. studerende: metekke@rm.dk